Bez kategorii

Czym jest Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to popularna forma psychoterapii, która koncentruje się na sposobie, w jaki dana osoba myśli o określonych sytuacjach i reaguje na nie. Opiera się na założeniu, że nasze myśli, emocje i zachowania są ze sobą powiązane i że zmieniając nasze negatywne wzorce myślowe i zachowania, możemy poprawić nasze samopoczucie emocjonalne.

CBT zazwyczaj obejmuje pracę z terapeutą w celu zidentyfikowania i zakwestionowania negatywnych wzorców myślenia i zachowań, które mogą przyczyniać się do emocjonalnego cierpienia danej osoby. Terapeuta pomoże klientowi opracować strategie radzenia sobie oraz nowe sposoby myślenia i zachowania, które są bardziej adaptacyjne i zdrowe.

Jedną z głównych zasad CBT jest koncepcja zniekształceń poznawczych, która odnosi się do sposobów, w jakie nasze myśli i przekonania mogą być zniekształcone lub stronnicze. Te zniekształcenia mogą prowadzić do negatywnych emocji, takich jak lęk lub depresja. Niektóre typowe zniekształcenia poznawcze obejmują nadmierną generalizację, myślenie typu „wszystko albo nic” i katastrofizowanie.

Na przykład, jeśli ktoś stale myśli: „Zawsze coś psuję”, może nadmiernie uogólniać swoje doświadczenia. Badając i kwestionując tę myśl, terapeuta i klient mogą pracować nad bardziej zrównoważonym myśleniem, takim jak „Mogę popełniać błędy, ale mam też sukcesy”.

CBT obejmuje również stosowanie terapii ekspozycyjnej, która jest techniką pomagającą jednostkom stawić czoła ich lękom i lękom w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Może to obejmować stopniowe narażanie osoby na obiekt lub sytuację, której się obawiasz, aż będzie w stanie stawić temu czoła bez poczucia przytłoczenia.

CBT jest często stosowana w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń psychicznych, w tym zaburzeń lękowych, depresji i uzależnień. Może być skuteczny w zmniejszaniu objawów i poprawie ogólnego samopoczucia w stosunkowo krótkim czasie, a badania pokazują, że może być równie skuteczny jak leki w leczeniu niektórych schorzeń.

CBT to elastyczna terapia, którą można dostosować do indywidualnych potrzeb i celów. Zwykle odbywa się w cotygodniowych sesjach i może obejmować zadania domowe, takie jak prowadzenie dziennika lub ćwiczenie nowych strategii radzenia sobie.

Ogólnie rzecz biorąc, terapia poznawczo-behawioralna jest cennym narzędziem do radzenia sobie i zmiany negatywnych myśli i zachowań, które mogą powodować stres emocjonalny. Może być skuteczną opcją leczenia różnych schorzeń psychicznych i wykazano, że ma długotrwały wpływ na ogólne samopoczucie jednostki.

Możliwość komentowania Czym jest Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) została wyłączona
Zobacz też: