Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab ad 5

Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute). Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów w badaniu EBBINGHAUS z wyjściową oceną poznawczą (populacja analizy pierwotnej). Od 10 września 2014 r. Do 6 sierpnia 2015 r. Łącznie 2442 pacjentów w badaniu FOURIER przebadano pod kątem kwalifikowalności do badania EBBINGHAUS, a 1974 włączono do badania (populacja z pełną analizą). Wyjściowa charakterystyka 1204 pacjentów w populacji badania pierwotnego była podobna w obu grupach badawczych (Tabela 1), a wyjściowa charakterystyka pacjentów w populacji pełnej analizy była podobna do charakterystyki pacjentów w pierwotnej analizie. populacja (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Średni wiek pacjentów wynosił 63 lata, 72% stanowili mężczyźni, a uczestnicy mieli średnio 12,7 lat nauki; więcej niż trzy czwarte pacjentów miało uprzednio zawał mięśnia sercowego, a jedna piąta miała wcześniej udar niedokrwienny. Mediana stężenia cholesterolu LDL w czasie randomizacji wynosiła 92 mg na decylitr (2,40 mmol na litr); 71% pacjentów otrzymywało statyny o wysokiej intensywności, a 29% otrzymywało statyny o umiarkowanej intensywności. Mediana czasu obserwacji wynosiła 19,4 miesiąca (zakres międzykwartylny, 19,0 do 21,8) w populacji analizy pierwotnej. Rysunek S1 w dodatkowym dodatku pokazuje randomizację i kontynuację populacji analiz i populacji pierwotnej. Pacjent z populacją pełnej analizy nie otrzymał badanego leku i nie przeszedł testu CANTAB po linii podstawowej.
Rysunek 1. Rysunek 1. Pierwotny i wtórny Cambridge Neuropsychological Test Automatyczna bateria (CANTAB) End Point.Panel A pokazuje nieskorygowane surowe wyniki w indeksie strategii przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej (główny punkt końcowy). Wynik wskazuje, ile razy pacjent rozpoczyna wyszukiwanie z innym polem niż ten, którego użyto do rozpoczęcia wyszukiwania w poprzedniej sekwencji wyszukiwania, w sumie cztery rundy testów, które mają 6 lub 8 pudełek; wyniki wahają się od 4 do 28, z niższymi wynikami oznacza bardziej efektywne wykorzystanie strategii i planowania. Pozorne rozbieżności w wartościach zmian wynikają z zaokrągleń surowych wyników. Panele od B do D pokazują surowe wyniki dla trzech drugorzędowych ocen końcowych. Panel B pokazuje surowe wyniki dla pamięci roboczej, ocenione na podstawie testu błędów przestrzennych między testami, który wskazuje, ile razy dana osoba wraca do pudełka, w którym wcześniej znaleziono token; wyniki wahają się od 0 do 279, przy niższych punktach wskazujących mniej błędów. Panel C pokazuje surowe wyniki dla pamięci epizodycznej, która jest określona na podstawie całkowitej liczby błędów, które pacjent popełnia w teście sparowanego testu uczniowskiego, oraz korekta szacowanej liczby błędów, które pacjent wykonałby na dowolnym etapie, nie zostały osiągnięte; wyniki wahają się od 0 do 70, przy niższych punktach wskazujących mniej błędów. Panel D pokazuje surowe wyniki dla prędkości psychomotorycznej, która jest określana na podstawie medianowego 5-czasowego czasu reakcji (tj. Mediana czasu trwania między początkiem bodźca a zwolnieniem przycisku); krótsze czasy oznaczają lepszą wydajność
[patrz też: funkcja poznawcza, bactilac ulotka, ginjal urit ]

Komentarze dla tego artykulu sa juz zamkniete. Popros administratora o ich otworzenie jesli chcesz sie wlaczyc do dyskusji.

Powiązane tematy z artykułem: bactilac ulotka funkcja poznawcza ginjal urit

Polecamy rowniez:


Najczęściej czytane:
Rozróżnienie istot żywych od martwych

Z wymienionych objawów życia nie wszystkie jednak pozwalają na odróżnienie istot żywych od świata martwego, Postać żywych istot, wprawdzie częstokroć bardzo zawiła, może jednak nieraz być zupełnie prosta; tak n. p. znamy pierwotniaki (Coccidia) zupełnie kulistego kształtu. Z drugiej zaś strony udało się w ostatnich czasach otrzymać z martwych istot n. p.

Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab czesc 4

Globalny wynik złożony punktów końcowych CANTAB był wstępnie zdefiniowanym punktem końcowym eksploracji i został obliczony poprzez uśrednienie połączonej wartości z każdego z czterech wyżej wymienionych punktów końcowych CANTAB; wyższe wyniki oznaczają lepszą wydajność. W z góry ustalonej analizie rozpoznawczej codziennych funkcji poznawczych podczas ostatniej wizyty, pacjenci przeprowadzili samoocenę za pomocą kwestionariusza składającego się z 23 […]

DevURL
Partnerzy serwisu:


Od redakcji serwisu
Witamy na stronach naszego bloga 2soczewki.edu.pl. Gabinet okulistyczny i kupione w nim soczewki ktore w dzisiejszych czasach coraz czesciej i skuteczniej zastepuja nam tak powszechnie uzywane kiedys okulary korekcyjne. Poniewaz nadal wiele osob pochodzi z dosc duzym dystansem do noszenia soczewek ktore sa znacznie wygodniejsza oraz bezpieczniejsza metoda korekcji naszych niedoborow wzrokowych chcielibysmy sie rozprawic z czescia mitow oraz zabobonow dotyczacych soczewek korekcyjnych. Zapraszamy do ciekawej lektury oraz dyskusji jakie sa wasze ulubione sklepy z okularami. Bardzo chetnie odpowiemy na dreczace was pytania oraz podzielimy sie dotychczas zdobytymi informacjami na temat soczewek kontaktowych. Polecamy tez okulista poznań.

Archiwum
Copyright 2022Rehabilitacja dzieci i niemowląt oraz fizjoterapia warszawa.