• Bez kategorii

  Kolano przygięte – leczenie

  Ugięcie w kolanie to powszechne ćwiczenie ukierunkowane na mięśnie nóg i pośladków. Jest często stosowany w treningu siłowym i treningach kardio w celu poprawy siły i wytrzymałości mięśni. Aby wykonać ugięcie w kolanie, zacznij od stania ze stopami rozstawionymi na szerokość barków i dłońmi na biodrach. Następnie zegnij prawe kolano i podnieś prawą stopę z ziemi, ustawiając prawe udo równolegle do ziemi. Utrzymaj tę pozycję przez kilka sekund, a następnie powoli opuść stopę z powrotem na ziemię. Powtórz ten ruch po lewej stronie, naprzemiennie prawą i lewą nogą. Uginanie kolan można wykonywać z ciężarkami lub bez, co czyni je wszechstronnym ćwiczeniem, które można modyfikować w celu dopasowania do poziomu sprawności.…

  # dobry psycholog kraków, # Leczenie Kanałowe Kraków,
 • Bez kategorii

  Ortopedia i Zespół cieśni kanału nadgarstka

  Ortopedia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką urazów i schorzeń narządu ruchu. Obejmuje to kości, stawy, więzadła, ścięgna i mięśnie w ciele. Jednym z częstych schorzeń, które często leczą ortopedzi, jest zespół cieśni nadgarstka (CTS). CTS to stan, który występuje, gdy nerw pośrodkowy, który biegnie od przedramienia przez nadgarstek, zostaje ściśnięty lub ściśnięty. Może to prowadzić do drętwienia, mrowienia i osłabienia dłoni i nadgarstka. CTS jest często powodowany przez powtarzające się ruchy dłoni i nadgarstka, takie jak pisanie na klawiaturze lub używanie myszy przez długi czas. Może to być również spowodowane ciążą, zapaleniem stawów lub innymi podstawowymi schorzeniami. Specjaliści ortopedzi mogą diagnozować CTS za pomocą badań fizykalnych…

  # dobry psycholog kraków,
 • Bez kategorii

  Ortopedia i Zespoły bólowe kręgosłupa

  Ortopedia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką schorzeń i urazów narządu ruchu, w tym kości, stawów, więzadeł, ścięgien i mięśni. Ból pleców jest powszechnym problemem, którego doświadcza wiele osób w pewnym momencie swojego życia i może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak napięcie mięśni, przepuklina dysku lub zwężenie kanału kręgowego. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najczęstszych zespołów bólowych pleców i sposobom ich leczenia przez specjalistów ortopedów. Jedną z najczęstszych przyczyn bólu pleców jest nadwyrężenie lub skręcenie mięśni, które występuje, gdy mięśnie pleców są przepracowane lub rozciągnięte poza ich normalny zakres ruchu. Może to prowadzić do stanu zapalnego i bólu, które można leczyć za pomocą odpoczynku,…

  # dobry psycholog kraków,
 • Bez kategorii

  Krążenie substancyi w przyrodzie

  U zwierząt jest więc Charakterystyczną dla przemiany materyi znaczna przewaga procesów rozpadowych nad procesami syntetycznym. Te różnice zacierają się jednak zupełnie, jeśli porównywamy nie najwyższe grupy roślin i zwierząt między sobą, lecz niższe istoty, n. p. grzyby i pierwotniaki. Zaciera się też zasadnicza różnica między rośliną a zwierzęciem, z chwilą, kiedy badamy tylko losy już utworzonej w nich substancyi żywej; widzimy bowiem, że u obu grup żywe ich ciało jest podkładem, z którego uwalnia się wiele energii, zazwyczaj wskutek utlenienia się jego składników, zawsze zaś w związku z jego rozpadem.

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Rozróżnienie zwierząt od roślin

  Jeśli przypatrzeć się z bliska objawom życia jakiegokolwiek organizmu to widzieć można, że ten organizm ciągle się zmienia; nie można stwierdzić ani chwili absolutnego spokoju, przeciwnie, ciągle energia się z organizmu wydala, lub też do niego dostaje w postaci zapasów lub pożywienia. Cale życie jest więc ciągłą przemianą materyi i energii, to jest: jest ciągłem pobieraniem materyalu z otoczenia, jego przeróbką tak poprowadzoną, by się z niego wytworzyło własne ciało żywej istoty; potem zaś to młodo utworzone ciało rozpada się, produkując przytem energię oraz resztki pozostałe po rozpadzie. Każda więc żywa istota musi pobierać materyał do życia z otoczenia; stąd łatwo zrozumieć, Że Życie wszystkich istot jest zależne od obecnośei…

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Ciała białkowate

  Ciał organicznych, wchodzących skład komórki, nie możemy tu bliżej i szczegółowiej omawiać; przypomnimy tylko, że jedne z nich zawierają tylko C, H i O w swym składzie (eukry, glykogen, tłuszcze) inne zaś jeszcze N, a zwykle też S lub P albo oba te pierwiastki (ciała białkowate). Wszystkie organiczne substancyty są łatwo spalane, zawierają niewiele O, a dużo C w swym skladzie; przez oxydacynę stać się mogą doskonałem źródłem energii. Ciała białkowate wśród żywej komórki stanowią ten podkład, do którego przywiązane są główne objawy życia; natomiast cukry; tłuszcze i inne bezazotowe ciała organiczne występują bądź to jako materyaly zapasowe, bądź też jako produkty, tworzące się podczas objawów przemiany materyi w organizmie…

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Sole nieorganiczne

  Sole nieorganiczne wśród komórki, są to przede wszystkiem chlorki, węglany i fosforany Na, K, Ca i Mg; rzadziej trafiają się siarczany. Są to przeważnie sole zasadowe lub obojętne; ich obecności nadaje też żywej komórce reakcję alkaliczną. W komórkaeh roślinnych pospolite są sole K, natomiast u zwierząt sole Na. Rośliny czerpią te sole z ziemi, gdzie ich zapas znajduje się w postaci rozkruszonych skał; z ciała roślin biorą je potem zwierzęta. Każde zwierzę potrzebuje, od pierwszych okresów rozwoju do końca życia pewnej ilości określonych soli; bez nich żyć nie może i ginie tak, jakby zginęło bez wszelkiego pokarmu.

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Zadanie fizyologii

  Zadanie fizyologii. Fizyologia ma za zadanie badanie czynności organizmu normalnego; fizyologia człowieka ma Więc badać czynności normalnego człowieka. Dla tych, którzy mają poświęcić się zawodowi lekarskiemu fizyologia człowieka ma być tym podkładem, który potem ma pozwolić na ocenienie, czy organizm funkcjonuje prawidłowo, czy też nie, i jakie czynności uległy w nim zaburzeniu. Z tego powodu łączy się ona bardzo ściśle z pytologią, nauką o czynnościach organizmu odbywających się.w stanach chorobowych, to znaczy wówczas, kiedy jakieś wpływy zewnętrzne zaburzyły normalny bieg jego czynności. Naturalną jest rzeczą, że zrozumienie fizyologii jest tylko wówczas możliwe jeśli się gruntownie pozna anatomie, histologię i embryologię — słowem nauki, zajmujące się morfologią czlowieka. Badanie czynności organizmu…

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Plastyczność organizmów

  Rozwój państwa zwierzęcego. Co mogło być przyczyną wykształcenia się różnorodności gatunków zwierząt na to nie mamy dzisiaj zadawalającej odpowiedzi, Wszyscy przyrodnicy jednak, że obecny świat zwierząt rozwinął się z zwierząt poprzednio istniejących, a mających budowę i czynności znacznie prostsze niż dzisiaj żyjące postacie; wszyscy więc przyjmują t. zw. ewolueyę, czyli stopniowy rozwój państwa zwierzęcego z postaci prostszych  postacie o bardziej zawiłej budowie i różnorodniejszych funkcyach. Na szczycie zaś szeregu rozwojowego istot żywych stawia się człowieka, jako organizm najwyższy, lecz ciałem swem i pochodzeniem związany w zupełności z państwem zwierzęcem; podstawy zaś dla państwa zwierząt i jego punktu wyjścia szuka się w najprostszych istotach, które niegdyś, przed wielu wiekami powstały na…

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Pojecie gatunku

  Jeszcze ciekawsze jest krążenie azotu, Ten pierwiastek znajduje się w atmosferze, gdzie stanowi prawie 4/5 części; jako amoniak również zawsze jest w powietrzu i glebie zawarty; w glebie istnieje on również jako azotany i azotyny różnych metali. Z tych jego różnych postaci najważniejszem źródłem dla roślin są azotany. Pobrane przez zielone rośliny azotany łącznie z cukrami służą do zbudowania białka roślinnego. Białko roślinne staje się istotnem źródłem białka zwierzęcego; białko jednak w ciele zwierząt utworzone ulega ciągłemu rozpadowi podczas proeesów z życiem związanych. Produktem rozpadu, który w najprostszej formie zabiera azot z ciała zwierząt to mocznik  który się wprost do gleby dostaje.

  # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,