Bez kategorii

Hemoliza

Badając wpływ tych czynników, często zaobserwować można zjawisko występowania barwika krwi z ciałek, czyli zjawiska hemolizy. Po utracie hemoglobiny przedstawia się ciałko jako blady „cień częstokroć o podwójnym konturze i w tej postaci stanowi według Rolleta szkielet czyli stromat ciałka czerwonego, Ponieważ w eliptycznych ciałkach zimnokrwistych pod wpływem 20 amoniaku wody nasyconej bezwodnikiem kwasu lub wody zwykłej, odbarwia się cała część obwodowa ciałka, barwik zaś skupia się dookoła jądra, Brucke sądzil, że ciałko składa się z 2 części; przezroczysty szkielet nazwał „oikoidem, a pozostałą małą część, zawierającą barwik „zooidem. Sprawa szczegółów budowy ciałek, w której sztucznie szukano podobieństwa do komórki roślinnej, nie posiada dziś już wielkiego znaczenia, badane bowiem przy bardzo silnych powiększeniach i przy świetle promieni pozafiołkowych, przedstawiają się one jako krążki masy jednorodnej i nie wykazują żadnych śladów budowy odrębnej; nie posiadają one też otoczki w anatomicznym znaczeniu. W związku ze sprawą wpływu rozmaitych czynników stoi kwestya przenikliwości, Nie ulega wątpliwości, że woda może przenikać do wnętrza ciałek lub występować z nich, a woda przenikająca do ciałek wywołuje pęcznienie ich, a skutkiem tego powiększenie objętości. Co się tyczy przenikania jonów lub ciał chemicznych wogóle, to sprawa ta jest obecnie w fazie teoretycznych dociekań i badań doświadczalnych. Według Grunnsa ciałka są nieprzepuszczalne dla soli obojętnych, cukru gronowego, trzcinowegę, mlekowego oraz mannitu. Prócz tego, zdaniem Hedina, alkohole 5-cio i 6-cio wartościowe nie przenikają do ciałek, podczas gdy gliceryna i alkohole dwu i jednowartościowe przenikają szybko, również eter,?. aceton, estry i aldehydy mogą być absorbowane przez ciałka czerwone, [hasła pokrewne: nfz łódź sanatoria lista oczekujących , pękanie naczyń krwionośnych , nerwica przełyku ]

Obserwując wpływ niektórych czynników np. rozczynów soli na ciałka czerwone, zauważono, że na ten sam czynnik nie wszystkie ciałka reagują jednakowo; podczas gdy niektóre ciałka tracą swój barwik, inne w tych samych warunkach zachowują się bardzo opornie i pozostają nieuszkodzone przez długi czas. Próby określenia stopnia wytr zymałości były przedsiębrane przez rozmaitych autorów; Malassez pierwszy przeprowadził systematyczne badania 2 w tej sprawie. Rzecz  że każdy czynnik szkodliwie oddziaływujący na ciałka może być do tego celu użyty. Hamburger np. używa rozczynów Nacł o rozmaitych stężeniach. Określenia dokonywa on w sposób następujący: Do szeregu próbówek nalewa się 15 cm. rozczynu soli przytem w ten sposób, że każda następna próbówka zawiera rozczyn silniejszy 0 niż poprzedzająca. Następnie dodaje się do każdej próbówki 4 krople krwi. Po dokładnem zmieszaniu zawartości próbówek, pozostawia się je w spokoju, aby ciałka osiadły na dnie. Po 2 godzinach okazuje się, że np. w próbówce zawierającej 0,30/0 Nacl płyn nad krwinkami pozostaje bezbarwny, podczas gdy w próbówce poprzedniej zawierającej 0,49 0 0 soli, płyn jest zabarwiony na czerwono. Ten fakt świadczy, że wszystkie Ciałka zachowują się opornie przeciwko rozczynowi NaCl. Jest on więc Wskaźnikiem wytrzymałości. Ponieważ rozczynie tym nawet najsłabsze, najmniej wytrzymale zachowały się, przeto rozczyn ten będzie wskaźnikiem „minimum czyli na mniejszej wytrzymałości. Obserwując działanie mniej stężonych rozczynów, znajdziemy wreszcie roztwór tak bardzo rozcieńczczony, że pod wpływem jego działania wszystkie, nawet najbardziej wytrzymałe ciałka tracą swój barwik. W próbówce zaś pozostanie część ciałek w całości. Te ciałka będą oczywiście najbardziej wytrzymałe, a rozczyn soli zawarty niej będzie wskaźnikiem największej wytrzymałości krwinek. W ten sposób możemy oznaczyć granice wytrzymałości badanych ciałek. Z określeń tych wynika, że mężczyzna posiada ciałka bardziej wytrzymałe, niż kobieta, ludzie w sile wieku wytrzymałość większą aniżeli starzy i dzieci. Po okresie miesiączkowania u kobiet, po porodach i utratach krwi wogóle wytrzymałość zmniejsza się. Wytrzymałość ciałek płodu króliczego jest większa aniżeli ciałek matki i t. p.

Zobacz też: # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,