Bez kategorii

Plastyczność organizmów

Rozwój państwa zwierzęcego. Co mogło być przyczyną wykształcenia się różnorodności gatunków zwierząt na to nie mamy dzisiaj zadawalającej odpowiedzi, Wszyscy przyrodnicy jednak, że obecny świat zwierząt rozwinął się z zwierząt poprzednio istniejących, a mających budowę i czynności znacznie prostsze niż dzisiaj żyjące postacie; wszyscy więc przyjmują t. zw. ewolueyę, czyli stopniowy rozwój państwa zwierzęcego z postaci prostszych  postacie o bardziej zawiłej budowie i różnorodniejszych funkcyach. Na szczycie zaś szeregu rozwojowego istot żywych stawia się człowieka, jako organizm najwyższy, lecz ciałem swem i pochodzeniem związany w zupełności z państwem zwierzęcem; podstawy zaś dla państwa zwierząt i jego punktu wyjścia szuka się w najprostszych istotach, które niegdyś, przed wielu wiekami powstały na ziemi jako zawiązki życia, rozwijającego się jako jeden z objawów historyi rozwoju całej ziemi. Jednym z momentów, które mogły powodować rozwój różnych gatunków zwierzęcyeh, to ta właściwość zwierząt, iż pod wpływem pewnych czynników mogą one zmieniać swą postać. A więc n. p. pod wpływem światła mogą zmieniać się barwy zwierząt; ciepło wpływa na stopień i szybkość przemiany materyi; ucisk może wpływać na wzrost tkanek; jednem słowem organizm zwierzęcy jest plastyczny, to znaczy, że jego postać i czynności zależy od warunków na niego działających. Plastyczność organizmu jest prawdopodobnie jedną z przyczyn różnorodności gatunków. Jest jednak inna właściwość zwierząt, która sprawia, że potomstwo osobników należących do pewnego gatunku, przyjmuje cechy istotne swych rodziców; ten czynnik, zachowujący postać i funkcye gatunków, nazywamy dziedziczeniem cech. U zwierząt wyższych dziedziczenie cech odbywa się tak, iż tylko za pośrednictwem komórek rozrodczych przenoszą się cechy rodziców na potomstwo. Z nowych cech nabytych przez rodziców w ciągu całego życia pod wpływem czynników zewnętrznych, przenoszą się na potomstwo tylko te, które tak bardzo zmieniły organizm rodzicielski, że odbiły się nawet na jego komórkach rozrodczych.

Plastyczność więc organizmów, działająca w kierunku nadawania nowych cech organizmom, i dziedziczność, zachowująca cechy dawne, a podająca w dalsze pokolenia nowe cechy o tyle tylko o ile one wpłyną na komórki rozrodcze, to są dwa czynniki, których współdziałanie może dać jako rezultat ogromną różnorodność gatunków w państwie zwierzęcem,Na szczycie państwa zwierzęcego stawiamy człowieka, jako istotę o najzawilszej budowie, o najróżnorodniejszych czynnościach. Od wszelkich istot żywych człowiek różni się jednak zasadniczo pod jednym względem, a mianowicie: podczas gdy wszystkie istoty mogą istnieć wówczas tylko jeśli są przystosowane do warunków klimatycznych okolicy, to człowiek, jeden z pośród żyjących, uniezależnił się od klimatu i może normować warunki swego bytu, dzięki temu, że umie używać ognia. Używanie zaś ognia to dowód tak wysokiego rozwoju władz umysłowych, jakiego nie spotykamy u innych istot i temu też wysokiemu rozwojowi umysłu człowiek zawdzięcza swe wyjątkowe stanowisko wśród przyrody. [patrz też: oesophagitis , mucyny , funkcja poznawcza  ]

Zobacz też: # dobry psycholog kraków, # gry miejskie warszawa, # mezoterapia kraków,