Bez kategorii

Czym Jest Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT) to forma terapii poznawczo-behawioralnej, która została opracowana przez Marshę Linehan w latach 80. Jest to leczenie oparte na dowodach, które jest powszechnie stosowane w leczeniu osób, które zmagają się z regulacją emocji i zachowaniami autodestrukcyjnymi.

DBT opiera się na założeniu, że wszyscy mamy naturalną tendencję do dążenia do równowagi lub tego, co Linehan nazywa „dialektyką”. Oznacza to, że nieustannie poszukujemy równowagi między przeciwstawnymi siłami, takimi jak akceptacja i zmiana, a emocjami i rozsądkiem. DBT ma na celu pomóc jednostkom znaleźć tę równowagę i nauczyć się nowych umiejętności radzenia sobie, aby skutecznie zarządzać swoimi emocjami i zachowaniami.

Jednym z kluczowych elementów DBT jest stosowanie technik uważności. Techniki te polegają na byciu obecnym w danej chwili i pełnej świadomości własnych myśli i uczuć bez osądzania. Dzięki uważności jednostki mogą nauczyć się być bardziej świadomymi swoich emocji i tego, jak na nie reagują. Może to pomóc im w podejmowaniu bardziej świadomych i zdrowych decyzji dotyczących zarządzania emocjami i zachowaniami.

Innym ważnym aspektem DBT jest wykorzystanie treningu umiejętności. Obejmuje to nauczanie poszczególnych osób określonych umiejętności, takich jak regulacja emocji, efektywność interpersonalna i tolerancja na stres. Umiejętności te można wykorzystać, aby pomóc jednostkom radzić sobie z emocjami, skutecznie komunikować się z innymi i radzić sobie w trudnych sytuacjach w zdrowy sposób.

DBT jest zwykle prowadzona w warunkach grupowych, ale można również zastosować terapię indywidualną. Zazwyczaj jest to leczenie krótkotrwałe, trwające od sześciu do dwunastu miesięcy, ale można je modyfikować w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Istnieje wiele badań potwierdzających skuteczność DBT u osób z różnymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Stwierdzono, że jest to szczególnie pomocne dla osób z zaburzeniem osobowości typu borderline, ale okazało się również skuteczne dla osób z innymi schorzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęk i nadużywanie substancji.

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z regulacją emocji lub zachowaniami autodestrukcyjnymi, rozważ skorzystanie z pomocy terapeuty DBT. Przy odpowiednim wsparciu i wskazówkach DBT może być potężnym narzędziem pomagającym ludziom nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i zachowaniami w zdrowy sposób.

Możliwość komentowania Czym Jest Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) została wyłączona
Zobacz też: