Bez kategorii

Jak sprawdzić czy psycholog ma uprawnienia

Skorzystanie z pomocy psychologa jest dla wielu osób ważnym krokiem na drodze do zrozumienia siebie i poprawy jakości swojego życia. Szukając tego rodzaju wsparcia, warto mieć pewność, że osoba, do której się zgłaszamy, nie tylko posiada odpowiednią wiedzę, ale również odpowiednie uprawnienia do prowadzenia praktyki psychologicznej. Poniżej znajduje się kilka wskazówek jak sprawdzić, czy psycholog, z którym planujemy rozpocząć terapię, posiada niezbędne kwalifikacje.

Na początek warto zrozumieć, jakie formalne wymogi musi spełnić osoba, aby móc praktykować jako psycholog. W Polsce, aby wykonywać zawód psychologa, konieczne jest posiadanie dyplomu magisterskiego z psychologii, uzyskanego na uczelni zaliczanej do szkół wyższych. Ponadto, psycholog zajmujący się praktyką kliniczną powinien zakończyć czteroletnią specjalizację kobiecaną na kursach specjalizacyjnych. W przypadku psychoterapeutów, wymóg jest jeszcze bardziej rygorystyczny – muszą oni ukończyć szkolenie z psychoterapii, którego program i czas trwania są ściśle określone przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Sprawdzeniu czy psycholog posiada odpowiednie kwalifikacje może służyć publicznie dostępna baza danych zawodów regulowanych w Unii Europejskiej. W bazie tej można znaleźć informacje o formalnych wymaganiach dla poszczególnych zawodów, a także – jeśli dana osoba udzieliła na to zgodę – potwierdzenie, że jest ona uprawniona do prowadzenia praktyki psychologicznej. Taką bazę prowadzi m.in. Ministerstwo Zdrowia.

Upraszcza to znacznie działania podejmowane przez osoby szukające profesjonalnej pomocy psychologicznej – nie muszą one samodzielnie dociekać, czy dany psycholog posiada wymagane wykształcenie czy certyfikaty. Starczy kilka kliknięć, aby sprawdzić, czy dany specjalista jest zarejestrowany jako profesjonalny psycholog.

Innym źródłem informacji mogą być stowarzyszenia zawodowe skupiające psychologów. Takie organizacje, takie jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne czy Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzą własne rejestry członków, które są dostępne publicznie. Członkostwo w takim towarzystwie często świadczy o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, gdyż do przynależności wymagane jest nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także regularne doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy.

W przypadku psychoterapeutów bardzo pomocne mogą być certyfikaty wydawane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Są one dowodem na to, że dany specjalista przeszedł odpowiednie szkolenie i zdał egzamin, a także że regularnie uczestniczy w superwizjach i szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje.

Wspomniane wcześniej metody pozwalają zweryfikować formalne kwalifikacje psychologa, jednak równie ważne są również kompetencje miękkie, takie jak empatia, umiejętność słuchania i tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla pacjentów. Takie informacje można uzyskać, przede wszystkim, od osób, które już korzystały z usług danego specjalisty. Możliwość wymiany doświadczeń między pacjentami jest niezwykle cenna, np. przez internetowe fora dyskusyjne, w których można znaleźć rekomendacje i opinie o konkretnych psychologach.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zawsze warto poświęcić nieco czasu na sprawdzenie wybranego psychologa. To daje pewność, że profesjonalista, z którym planujemy podzielić się swoimi problemami, posiada nie tylko odpowiednie wykształcenie i certyfikaty, ale także jest uznawany przez swoją społeczność zawodową za osobę kompetentną i rzetelną.

Możliwość komentowania Jak sprawdzić czy psycholog ma uprawnienia została wyłączona
Zobacz też: