• Bez kategorii

  Jaki powinien być dobry dentysta ?

  Dobry dentysta to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także cechuje się empatią i zaangażowaniem w swoją pracę. Pierwszym kryterium, jakim powinien charakteryzować się dobry dentysta, jest posiadanie wykształcenia kierunkowego i odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Ważne, by lekarz dentysta miał odpowiednie wykształcenie oraz regularnie uzupełniał swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Kolejnym ważnym aspektem jest doświadczenie. Im więcej przeprowadzonych zabiegów ma dentysta, tym większe prawdopodobieństwo, że jest on wykwalifikowanym specjalistą. Ważne, by dentysta miał doświadczenie w leczeniu różnych schorzeń zębów i dziąseł oraz potrafił skutecznie je zdiagnozować i zaproponować odpowiednie leczenie. Dobry dentysta powinien także cechować się empatią i zaangażowaniem w swoją pracę. Wielu pacjentów…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Rezonans w Warszawie – gdzie najlepiej ?

  Rezonans to potężna siła, którą można znaleźć w wielu miejscach, w tym w Warszawie. Położona w Polsce Warszawa ma bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które ukształtowały jej tożsamość i przyczyniły się do rezonansu odczuwalnego w całym mieście. Jednym ze sposobów na znalezienie rezonansu w Warszawie jest tętniąca życiem scena muzyczna. Dzięki różnorodności miejsc i wydarzeń, w których biorą udział lokalni i międzynarodowi artyści, miłośnicy muzyki mogą znaleźć coś dla siebie. Od koncertów muzyki klasycznej w Filharmonii Narodowej po festiwale muzyki rockowej i elektronicznej, Warszawa ma kwitnącą scenę muzyczną, która rezonuje z ludźmi w każdym wieku. Innym sposobem na znalezienie rezonansu w Warszawie jest jej bogate dziedzictwo kulturowe. Miasto ma długą…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Kim jest psychoterapeuta ?

  Psychoterapeuci to wyszkoleni specjaliści zdrowia psychicznego, którzy specjalizują się w leczeniu problemów psychologicznych i emocjonalnych poprzez terapię rozmową. Pomagają jednostkom zbadać i zrozumieć ich myśli, uczucia i zachowania, aby dokonać pozytywnych zmian w ich życiu. Psychoterapeuci pochodzą z różnych środowisk i mogą mieć różne obszary specjalizacji, takie jak praca z dziećmi i rodzinami, parami lub osobami z określonymi schorzeniami psychicznymi. Niektórzy psychoterapeuci mogą mieć określone podejście, takie jak terapia poznawczo-behawioralna lub terapia psychoanalityczna, podczas gdy inni mogą stosować podejście bardziej eklektyczne, czerpiąc z szeregu technik terapeutycznych. Aby zostać psychoterapeutą, osoby zazwyczaj muszą mieć tytuł magistra lub doktora w pokrewnej dziedzinie, takiej jak psychologia, praca socjalna lub poradnictwo. Mogą również potrzebować…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Protezy oraz protetyka

  Protezy, zwane również protezami kończyn, to urządzenia, które służą do zastąpienia brakującej lub niedziałającej części ciała. Mogą być używane do przywracania mobilności, funkcji i wyglądu osobom, które straciły kończynę z powodu urazu, choroby lub wad wrodzonych. Istnieje kilka rodzajów protez, w tym protezy kończyn dolnych nóg, protezy kończyn górnych ramion i protezy czaszki głowy. Protezy kończyn dolnych są najczęstszym typem i można je dalej podzielić na dwie kategorie: protezy powyżej kolana i protezy poniżej kolana. Protezy powyżej kolana zastępują całą nogę od stawu biodrowego w dół, podczas gdy protezy poniżej kolana zastępują tylko dolną część nogi i stopę. Protezy kończyn górnych można również podzielić na dwie kategorie: protezy dezartykulacji barku,…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Własności morfologiczne krwi

  Ciałka czerwone. Patrząc na kroplę krwi ludzkiej przez mikroskop, spostrzegamy, że prawie całe pole mikroskopowe pokryte jest „ciałkami czerwonemi” które zrazu nawieszone w przezroczystem osoczu, układają się w najrozmaitsze grupy, rulony i t d. Ciałka te obserwowane pojedynczo, posiadają barwę zielonkawożółtą, w warstwach zaś grubszych — barwę czerwonQ. Barwę zawdzięczają one obecności specyalnego barwika — hemoglobiny. Pierwszy, który dostrzegł we krwi ciałka czerwone, był Włoch Malpighi (1661), Leeuwenhoekowi (1673) zaś zawdzięczamy pierwszy dokładniejszy ich opis.

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,
 • Bez kategorii

  Ogólne pojęcie o krwi i jej ruchu

  Krew krąży po ustroju w t. zw. systemie krwionośnym, składającym się z serca i naczyń krwionośnych. Serce jest to kurczliwy mięsień w kształcie worka, którego skurcze rytmiczne są głównem źródłem ruchu krwi, naczynia zaś krwionośne są to mniej lub więcej plastyczne rurki o swoistej budowie ścian, tworzące liczne rozgałęzienia. Serce człowieka i ssaków składa się z czterech części: dwóch przedsionków i z dwóch komór.

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,
 • Bez kategorii

  Hemoliza

  Badając wpływ tych czynników, często zaobserwować można zjawisko występowania barwika krwi z ciałek, czyli zjawiska hemolizy. Po utracie hemoglobiny przedstawia się ciałko jako blady „cień częstokroć o podwójnym konturze i w tej postaci stanowi według Rolleta szkielet czyli stromat ciałka czerwonego, Ponieważ w eliptycznych ciałkach zimnokrwistych pod wpływem 20 amoniaku wody nasyconej bezwodnikiem kwasu lub wody zwykłej, odbarwia się cała część obwodowa ciałka, barwik zaś skupia się dookoła jądra, Brucke sądzil, że ciałko składa się z 2 części; przezroczysty szkielet nazwał „oikoidem, a pozostałą małą część, zawierającą barwik „zooidem. Sprawa szczegółów budowy ciałek, w której sztucznie szukano podobieństwa do komórki roślinnej, nie posiada dziś już wielkiego znaczenia, badane bowiem przy…

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,
 • Bez kategorii

  Hemakrotyt

  Z pośród innych metod ogólnie stosowaną i łatwą jest metoda określenia objętości ciałek i osocza za pomocą hematokrytu Hedinza. Hematokryt składa się z wirówki oraz dwóch cienkich rurek szklanych z 50-ma podziałkami milimetrowemi. Obiedwie rurki wypełnia się dokładnie krwią zwykłą lub rozcieńczoną dwukrotnie i wprowadza się w szybki ruch obrotowy za pomocą wirówki. Przy odpowiedniej szybkości obrotów (8000 na minutę) już po minutach ciałka czerwone, jako cięższe, tworzą jednolity slup czerwony w odśrodkowej części rurek. Liczba podziałki wskazuje objętość słupa krwinek czerwonych w milimetrach sześciennych, zawierającą się w 50 mm3 krwi.

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,
 • Bez kategorii

  Liczba ciałek krwi

  Ponieważ liczba przeciętna ciałek czerwonych w 1 mm3 wynosi 5.000.000, przeto przyjmując przeciętną ilość krwi u człowieka według Welckera równą 4.400 litrów, musielibyśmy przyjść do przekonania, że ogólna przeciętna liczba wszystkich ciałek stanowi 22.1012. Oczywiście, że cyfry takie przyjąć należy z zastrzeżeniem i ostrożnością wielką; mają one bowiem tylko znaczenie obrazowych przykładów pedagogicznych. Każdy przytem uczący się fizyologii, a zwłaszcza lekarz, uświadomić sobie powinien, że każda cecha życiowa lub proces nie jest schematem, lecz zjawiskiem, posiadającem wybitną indywidualność i zależnem od wielu bardzo warunków. Liczba ciałek krwi, jak to już zaznaczono wyżej, zmienia się nie tylko w zależności od gatunku zwierzęcia, jego wieku, płci, lecz od miejsca, z którego krew…

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,
 • Bez kategorii

  Ciałka czerwone

  Krew przy obliczaniu ciałek zazwyczaj rozcieńczamy w ściśle określonym stosunku za pomocą płynów obojętnych dla ciałek, lub utrwalających je. Najczęściej używany płyn Hayema ma skład nasublimati 0,5, Natrisulfur. 5,0, Natrichlorat 2,0, Aquaedest. 200 0. Do rozcieńczenia zaś służy mieszalnik.

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,