• Bez kategorii

  Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab czesc 4

  Globalny wynik złożony punktów końcowych CANTAB był wstępnie zdefiniowanym punktem końcowym eksploracji i został obliczony poprzez uśrednienie połączonej wartości z każdego z czterech wyżej wymienionych punktów końcowych CANTAB; wyższe wyniki oznaczają lepszą wydajność. W z góry ustalonej analizie rozpoznawczej codziennych funkcji poznawczych podczas ostatniej wizyty, pacjenci przeprowadzili samoocenę za pomocą kwestionariusza składającego się z 23 elementów, który reprezentował skale domeny wykonawczej i podskali pamięci skróconej wersji narzędzia Cogne Cognition (ECog) (patrz Dodatek dodatkowy ) .19 Dla każdej pozycji pacjenci porównali bieżący poziom codziennego funkcjonowania z ich retrospektywną oceną poziomu na początku badania (wyniki mieściły się w zakresie od do 5, przy czym niższe wyniki oznaczają lepsze funkcjonowanie). Średnie ogólne wyniki…

  # dobry psycholog kraków, # gabinet psychologiczny kraków, # optyk szczecin,
 • Bez kategorii

  Jednoczesna chemioterapia i radioterapia zachowawcza narządów w zaawansowanym raku krtani cd

  Dawka promieniowania dla guza pierwotnego i klinicznie dodatnich węzłów wynosiła 70 Gy, podawana w 35 frakcjach po 2 Gy w okresie siedmiu tygodni. Całą szyję, łącznie z obszarami nadobojczykowymi i tylną szyją, napromieniano co najmniej 50 Gy. Dawka dla klinicznie dodatnich węzłów została uzupełniona wiązkami, które pokrywały pierwotny nowotwór, elektrony lub styczne wiązki przednio-tylne. Pacjenci przydzieleni do chemioterapii indukcyjnej, a następnie do radioterapii, którzy przeszli operację ratunkową z powodu słabej odpowiedzi na chemioterapię, otrzymali uzupełniającą radioterapię (50 do 70 Gy), w zależności od statusu marginesów na patologicznym przeglądzie. Chirurgia Pacjenci, u których w początkowej fazie klinicznej szyi wystąpił pojedynczy węzeł chłonny o średnicy co najmniej 3 cm lub z wieloma…

  # gabinet psychologiczny kraków, # optyk szczecin, # protezy zębowe kraków,
 • Bez kategorii

  Lp (a) Lipoproteina, choroba naczyniowa i śmiertelność u osób w podeszłym wieku

  W porównaniu z tym, co wiadomo na temat czynników predykcyjnych zdarzeń naczyniowych u osób w średnim wieku, mniej wiadomo o tych zdarzeniach u osób starszych. Lp (a) lipoproteina, która odgrywa ważną rolę w powstawaniu miażdżycy tętnic, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób naczyniowych. Zbadaliśmy tę relację wśród starszych dorosłych Amerykanów. Metody W badaniu prospektywnym obejmującym 5888 osób starszych w wieku społecznym (w wieku 65 lat lub starszych) w Stanach Zjednoczonych, 2375 kobiet i 1597 mężczyzn bez choroby naczyniowej dostarczyło próbki surowicy w linii podstawowej do analizy poziomów Lp (a) lipoproteiny. Te 3972 badanych obserwowano przez medianę 7,4 roku w celu oceny rozwoju udaru i śledzenia zgonów z przyczyn naczyniowych i…

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # mezoterapia kraków,
 • Bez kategorii

  Rozpoznanie opiera sie glównie na wywiadach oraz na nagle powstajacych bólach polykowych i goraczce

  Rozpoznanie opiera się głównie na wywiadach oraz na nagle powstających bólach połykowych i gorączce. Jeżeli zapalenie przełyku ropowicze nie jest rozległe i ropa toruje sobie drogę do światła przełyku, to rokowanie jest pomyślne, chociaż mniej pewne niż w postaci nieżytowej. Zapalenie ropowicze rozległe rokuje przeważnie niepomyślnie. W postaci włóknikowej rokowanie zależy przede wszystkim od choroby podstawowej. To samo dotyczy postaci złuszczającej.

  # gabinet psychologiczny kraków, # protezy zębowe kraków, # sorbenty sypkie,
 • Bez kategorii

  Jaki powinien być dobry dentysta ?

  Dobry dentysta to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także cechuje się empatią i zaangażowaniem w swoją pracę. Pierwszym kryterium, jakim powinien charakteryzować się dobry dentysta, jest posiadanie wykształcenia kierunkowego i odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Ważne, by lekarz dentysta miał odpowiednie wykształcenie oraz regularnie uzupełniał swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Kolejnym ważnym aspektem jest doświadczenie. Im więcej przeprowadzonych zabiegów ma dentysta, tym większe prawdopodobieństwo, że jest on wykwalifikowanym specjalistą. Ważne, by dentysta miał doświadczenie w leczeniu różnych schorzeń zębów i dziąseł oraz potrafił skutecznie je zdiagnozować i zaproponować odpowiednie leczenie. Dobry dentysta powinien także cechować się empatią i zaangażowaniem w swoją pracę. Wielu pacjentów…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Rezonans w Warszawie – gdzie najlepiej ?

  Rezonans to potężna siła, którą można znaleźć w wielu miejscach, w tym w Warszawie. Położona w Polsce Warszawa ma bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które ukształtowały jej tożsamość i przyczyniły się do rezonansu odczuwalnego w całym mieście. Jednym ze sposobów na znalezienie rezonansu w Warszawie jest tętniąca życiem scena muzyczna. Dzięki różnorodności miejsc i wydarzeń, w których biorą udział lokalni i międzynarodowi artyści, miłośnicy muzyki mogą znaleźć coś dla siebie. Od koncertów muzyki klasycznej w Filharmonii Narodowej po festiwale muzyki rockowej i elektronicznej, Warszawa ma kwitnącą scenę muzyczną, która rezonuje z ludźmi w każdym wieku. Innym sposobem na znalezienie rezonansu w Warszawie jest jej bogate dziedzictwo kulturowe. Miasto ma długą…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Kim jest psychoterapeuta ?

  Psychoterapeuci to wyszkoleni specjaliści zdrowia psychicznego, którzy specjalizują się w leczeniu problemów psychologicznych i emocjonalnych poprzez terapię rozmową. Pomagają jednostkom zbadać i zrozumieć ich myśli, uczucia i zachowania, aby dokonać pozytywnych zmian w ich życiu. Psychoterapeuci pochodzą z różnych środowisk i mogą mieć różne obszary specjalizacji, takie jak praca z dziećmi i rodzinami, parami lub osobami z określonymi schorzeniami psychicznymi. Niektórzy psychoterapeuci mogą mieć określone podejście, takie jak terapia poznawczo-behawioralna lub terapia psychoanalityczna, podczas gdy inni mogą stosować podejście bardziej eklektyczne, czerpiąc z szeregu technik terapeutycznych. Aby zostać psychoterapeutą, osoby zazwyczaj muszą mieć tytuł magistra lub doktora w pokrewnej dziedzinie, takiej jak psychologia, praca socjalna lub poradnictwo. Mogą również potrzebować…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Protezy oraz protetyka

  Protezy, zwane również protezami kończyn, to urządzenia, które służą do zastąpienia brakującej lub niedziałającej części ciała. Mogą być używane do przywracania mobilności, funkcji i wyglądu osobom, które straciły kończynę z powodu urazu, choroby lub wad wrodzonych. Istnieje kilka rodzajów protez, w tym protezy kończyn dolnych nóg, protezy kończyn górnych ramion i protezy czaszki głowy. Protezy kończyn dolnych są najczęstszym typem i można je dalej podzielić na dwie kategorie: protezy powyżej kolana i protezy poniżej kolana. Protezy powyżej kolana zastępują całą nogę od stawu biodrowego w dół, podczas gdy protezy poniżej kolana zastępują tylko dolną część nogi i stopę. Protezy kończyn górnych można również podzielić na dwie kategorie: protezy dezartykulacji barku,…

  # gabinet psychologiczny kraków,
 • Bez kategorii

  Własności morfologiczne krwi

  Ciałka czerwone. Patrząc na kroplę krwi ludzkiej przez mikroskop, spostrzegamy, że prawie całe pole mikroskopowe pokryte jest „ciałkami czerwonemi” które zrazu nawieszone w przezroczystem osoczu, układają się w najrozmaitsze grupy, rulony i t d. Ciałka te obserwowane pojedynczo, posiadają barwę zielonkawożółtą, w warstwach zaś grubszych — barwę czerwonQ. Barwę zawdzięczają one obecności specyalnego barwika — hemoglobiny. Pierwszy, który dostrzegł we krwi ciałka czerwone, był Włoch Malpighi (1661), Leeuwenhoekowi (1673) zaś zawdzięczamy pierwszy dokładniejszy ich opis.

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,
 • Bez kategorii

  Ogólne pojęcie o krwi i jej ruchu

  Krew krąży po ustroju w t. zw. systemie krwionośnym, składającym się z serca i naczyń krwionośnych. Serce jest to kurczliwy mięsień w kształcie worka, którego skurcze rytmiczne są głównem źródłem ruchu krwi, naczynia zaś krwionośne są to mniej lub więcej plastyczne rurki o swoistej budowie ścian, tworzące liczne rozgałęzienia. Serce człowieka i ssaków składa się z czterech części: dwóch przedsionków i z dwóch komór.

  # forum dentystyczne, # gabinet psychologiczny kraków, # nfz łódź sanatoria lista oczekujących,