Bez kategorii

Masaż sensoryczny u dzieci z autyzmem

Zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się przeciwdziałaniem różnym formom społecznych interakcji i komunikacji, ograniczoną zdolnością do zrozumienia punktu widzenia innych osób, trudnościami w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, a także hipersensytywnością lub hyposensytywnością na różne rodzaje bodźców sensorycznych. Co ważne, dzieci z autyzmem mogą doświadczać przeobciążenia sensorycznego, które potrafią przekształcić zwykłe, codzienne doświadczenia w sytuacje nie do zniesienia. Masaż sensoryczny wychodzi naprzeciw tym potrzebom i stwarza możliwość dla dzieci z autyzmem na poznawanie świata w bezpiecznym i komfortowym dla nich otoczeniu.

Masaż sensoryczny jest formą terapii, która może przyczynić się do zwiększenia świadomości ciała dziecka, poprawy komunikacji, regulacji pobudzenia, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie tej metody przekłada się na poprawę ogólnej jakości życia, nie tylko dzieci, ale i ich rodziców. Terapia ta jest bezpieczna, skuteczna i nieinwazyjna, a jej korzyści mogą być przeniesione do innych dziedzin życia.

Terapia sensoryczna poprzez masaż polega na bezpośrednim, planowanym i świadomym wpływaniu na zmysły dziecka. Techniki obejmują między innymi głaskanie, uciskanie, pocieranie lub muśnięcie skóry. Sprawność tych działań zależy od indywidualnych preferencji i odczuć dziecka. Masaż dostarcza dziecku informacji na temat własnego ciała – gdzie się zaczyna i kończy, co pomaga zrozumieć swoje granice. Jest to szczególnie ważne dla dzieci z autyzmem, które często mają trudności z odczuwaniem i rozumieniem swojego ciała oraz przestrzeni, która go otacza.

Osoby z autyzmem często mają trudności z dostosowaniem się do zmian, dlatego ważnym elementem terapii jest utrzymanie stałego schematu i rutyny. Regularność i powtarzalność masaży przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Dla optymalizacji korzyści z tej terapii, terapeuta powinien skonsultować sposób i czas działania z rodzicami, a masaże powinny być wykonywane regularnie, o stałej porze, według z góry ustalonego planu.

Ważną kwestią jest także konsultacja z terapeutą dotycząca tolerancji dziecka na różne bodźce dotykowe. Może okazać się, że niektóre materiały, tekstury czy nawet rodzaj dotyku będą nieprzyjemne dla dziecka. Dobry terapeuta będzie w stanie dostosować techniki masażu do indywidualnych potrzeb dziecka, pewność siebie i tolerancji na dotyk. Dlatego ważnym jest, aby każda sesja była indywidualnie dostosowana i opierała się na pozytywnych doświadczeniach.

Masaż sensoryczny w terapii dzieci z autyzmem jest metodą, która wykazuje obiecujące rezultaty w poprawie jakości życia zarówno samych dzieci, jak i ich rodziców. Pomocny jest w redukcji napięcia i stresu, zwalczaniu problemów ze snem i poprawie koncentracji. Przy właściwym podejściu, może stać się nieocenionym narzędziem w wsparciu rozwoju i codziennego funkcjonowania dziecka z autyzmem.

Możliwość komentowania Masaż sensoryczny u dzieci z autyzmem została wyłączona
Zobacz też: