Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab ad 6

Wszystkie wyniki są przedstawione dla populacji podstawowej analizy (wszystkich pacjentów, którzy mieli bazową ocenę CANTAB przed lub w tym samym dniu, co pierwsza dawka badanego leku lub placebo). Pierwsza para słupków przedstawia średnie wyniki uzyskane na linii podstawowej; druga para prętów, środek wszystkich ocen uzyskanych przy ocenach po linii; oraz trzecią parę słupków, zmianę wyników w czasie (tj. różnicę między wynikiem w punkcie wyjściowym a średnim wynikiem wszystkich ocen po linii podstawowej). Ujemne liczby zmian oznaczają poprawę wydajności w porównaniu z wartością wyjściową. T bary oznaczają jedno standardowe odchylenie od średniej. Nie stwierdzono istotnych różnic między ewolokumabem i placebo w żadnym z porównań parami. Wyjściowe wyniki dla wszystkich domen testów CANTAB były podobne w dwóch grupach badawczych zarówno w populacji analizy pierwotnej (rys. 1), jak iw populacji pełnej analizy (tabele S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Te wyjściowe wyniki były podobne do tych odnotowanych w populacyjnej grupie młodych zdrowych osób w wieku od 56 do 86 lat.
Wyniki
Rysunek 2. Rysunek 2. Zmiana wyników z z 95% przedziałami ufności dla pierwotnych i wtórnych punktów końcowych CANTAB oraz globalny wynik złożony punktów końcowych CANTAB. Pokaż różnice w zmianach w wynikach z między grupą placebo i grupą evolocumab , w oparciu o liniowy model mieszany, wskaźnika strategii przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej (pierwotny punkt końcowy) w populacji analizy pierwotnej. Pokazano także różnice między grupami zmian w czasie dla trzech drugorzędnych punktów końcowych CANTAB (przestrzenna pamięć robocza między wynikiem błędów, sparowane skojarzone uczenie się sumowane błędy sumowane błędy i mediana czasu reakcji 5-wyboru) i dla globalnego wyniku złożonego punktów końcowych CANTAB. Margines niezależności dla pierwotnego punktu końcowego wynosił 0,19 (20% standardowego odchylenia zmiany od wartości wyjściowej w punktacji z w grupie placebo). Wartość P dla nie mniejszej wartości pierwszorzędowego punktu końcowego (w oparciu o wyniki z) wynosiła <0,001, a wartość P dla wyższości wynosiła 0,85. Wartości P dla trzech drugorzędnych punktów końcowych CANTAB i globalny wynik złożony punktów końcowych CANTAB, obliczony za pomocą dwustronnego testu wyższości dla skorygowanej różnicy leczenia przy użyciu liniowego modelu mieszanego, wynosił 0,36, 0,49, 0,06 i 0,12. , odpowiednio.
Średnia zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w czasie w surowym wyniku wskaźnika przestrzennej pamięci roboczej funkcji wykonawczej (pierwotny punkt końcowy) nie różniła się istotnie między dwiema badanymi grupami; surowy wynik na początku badania wynosił 17,8 w obu grupach badanych, a średnia (. SD) zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w punktacji wyniosła -0,21 . 2,62 w grupie otrzymującej ewolokumab i -0,29 . 2,81 w grupie placebo (p <0,001 dla nie gorszej jakości [ w oparciu o wyniki z) i P = 0,85 dla wyższości) (Figura i Figura 2). Średnie zmiany surowych wyników w stosunku do wartości wyjściowych w odniesieniu do drugorzędowych punktów końcowych nie różniły się istotnie między grupą otrzymującą ewolokumab i grupą placebo. Nieprzetworzona wartość między-błędami w teście pamięci roboczej przestrzennej na linii podstawowej wyniosła 20,9 w grupie evolocumab i 21,0 w grupie placebo; średnie zmiany wyniku w stosunku do wartości wyjściowej wynosiły odpowiednio -0,52 . 8,15 i -0,93 . 7,82 (P = 0,36 na podstawie wyniku z) [przypisy: asertin 50 opinie, neurolog wrocław, przychodnia szklarska poręba ]

Komentarze dla tego artykulu sa juz zamkniete. Popros administratora o ich otworzenie jesli chcesz sie wlaczyc do dyskusji.

Powiązane tematy z artykułem: asertin 50 opinie neurolog wrocław przychodnia szklarska poręba

Polecamy rowniez:
Najczęściej czytane:
Jednoczesna chemioterapia i radioterapia zachowawcza narządów w zaawansowanym raku krtani

Chemioterapia indukcyjna za pomocą cisplatyny i fluorouracylu, a następnie radioterapii jest standardową alternatywą dla całkowitej laryngektomii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem krtani. Wartość dodawania chemioterapii do radioterapii i optymalny czas chemioterapii są nieznane. Metody Losowo przypisaliśmy pacjentom z miejscowo zaawansowanym rakiem krtani jedną z trzech terapii: indukcję cisplatyną i fluorouracylem, a następnie radioterapię, radioterapię […]

Przyrząd Hess’a

W pracowni Cybulskiego zbudowany został pierwszym przyrząd do obliczania lepkości krwi. Przyrząd ten składał się z dwóch równoległe leżących rurek szklanych z podziałkami. Za pomocą jednego i tego samego balonu gumowego wciągano krew do jednej rurki a wodę przekroploną do drugiej, osobne połączenie z manometru rtęciowym pozwalało płyn wciągać zawsze z  siłą; podziałki na rurkach […]

DevURL
Partnerzy serwisu:


Od redakcji serwisu
Witamy na stronach naszego bloga 2soczewki.edu.pl. Gabinet okulistyczny i kupione w nim soczewki ktore w dzisiejszych czasach coraz czesciej i skuteczniej zastepuja nam tak powszechnie uzywane kiedys okulary korekcyjne. Poniewaz nadal wiele osob pochodzi z dosc duzym dystansem do noszenia soczewek ktore sa znacznie wygodniejsza oraz bezpieczniejsza metoda korekcji naszych niedoborow wzrokowych chcielibysmy sie rozprawic z czescia mitow oraz zabobonow dotyczacych soczewek korekcyjnych. Zapraszamy do ciekawej lektury oraz dyskusji jakie sa wasze ulubione sklepy z okularami. Bardzo chetnie odpowiemy na dreczace was pytania oraz podzielimy sie dotychczas zdobytymi informacjami na temat soczewek kontaktowych. Polecamy tez okulista poznań.

Archiwum
Copyright 2022Rehabilitacja dzieci i niemowląt oraz fizjoterapia warszawa.