Pojecie gatunku

Jeszcze ciekawsze jest krążenie azotu, Ten pierwiastek znajduje się w atmosferze, gdzie stanowi prawie 4/5 części; jako amoniak również zawsze jest w powietrzu i glebie zawarty; w glebie istnieje on również jako azotany i azotyny różnych metali. Z tych jego różnych postaci najważniejszem źródłem dla roślin są azotany. Pobrane przez zielone rośliny azotany łącznie z cukrami służą do zbudowania białka roślinnego. Białko roślinne staje się istotnem źródłem białka zwierzęcego; białko jednak w ciele zwierząt utworzone ulega ciągłemu rozpadowi podczas proeesów z życiem związanych. Produktem rozpadu, który w najprostszej formie zabiera azot z ciała zwierząt to mocznik  który się wprost do gleby dostaje. Gleba jest jednak siedliskiem całego, ogromnego świata bakteryi; wśród nich znajdują się tam i takie, które rozłożą mocznik na amoniak. Amoniak jest złem źródłem azotu dla roślin gdyż tylko wyjątkowo, i to w małym stopniu, mogą one z niego czerpać azot, na swój pożytek. Lecz tej samej glebie, w której mocznik uległ rozkładowi na amoniak, znajdują. się inne bakterye, tak zwane bakterye nitryfikacyj ne, które mają zdolność utleniania amoniaku na kwas azotowy. Z metalami, w glebie zawartymi, może nowo wytworzony kwas azotowy utworzyć azotany, to jest te połączenia, które już wprost do zielonych roślin przejść mogą.Tak więc możemy stwierdzić krążenie zarówno węgla, jak i azotu przez rośliny do zwierząt, ze zwierząt do martwej przyrody, a potem na powrót do roślin; słowem widzi się, że Świat roślin i zwierząt uzupełniają się nawzajem tak, iż produkty i szczątki jednych służą za pokarm drugim; równocześnie także stwierdzamy, iż cała przyroda bierze udział w akcie krążenia pierwiastków, że więc życie wszelkich istot jest w związku z całością przyrody.

Pojecie gatunku. Mówiliśmy powyżej, że żywa substaneya występuje zawsze w osobnikach żywych, to jest w małych skupieniach, zdolnych do życia samodzielnego; gdybyśmy jednak badali mnóstwo różnorodnych osobników, n. p. mnóstwo zwierząt, tak, jak one nasunąć nam się mogą pod obserwacyę, to między niemi czasem zauważylibyśmy pewne podobieństwa, zarówno co do kształtu, jak i co do objawów życia. Łącząc w jedną grupę osobniki najpodobniejsze, a oddzielając od nich niepodobne, w końcu moglibyśmy zestawić sobie taką grupę zwierząt, w której cechy najistotniejsze byłyby u wszystkich osobników jednakowe, a różnice byłyby tylko wahnieniami cech osobnikowych. Tę grupę zwierząt, w której podobieństwo istotnych i niezmiennych cech między osobnikami jest największe, zwykle nazywa się gatunkiem zwierząt; nowsze zaś badania wykazały, że zwierzęta, które zaliczono do jednego lub do podobnych gatunków na podstawie cech morfologicznych, mają też i chemiczno-fizyologiczne właściwości bardzo podobne. Tak np. wykazano fizyologiczno-chemiczne podobieństwo między krwią gatunków podobnych, jako to: psa i wilka, kota i ocelota, a nawet człowieka i najwyższych małp (goryla, szympansa, orangutana i gibbona); dalej: znaleziono chemiczno-fizyologiczne różnice między spermą pochodzącą z różnych gatunków zwierząt, występujące nawet wówczas, kiedy morfologiczne elementy spermy są dość podobne, Różnorodność gatunków pod względem ich postaci, idzie więc w parze z ich różnorodnością fizyologiczną; łatwo więc zrozumieć że rezultaty badań fizyologicznyeh, przeprowadzone tylko na jednym gatunku zwierząt, nie pozwalają zazwyczaj na wysnuwanie ogólnych wniosków odnoszących się do całego państwa zwierzęcego. [patrz też: oesophagitis , mucyny , funkcja poznawcza  ]

Komentarze dla tego artykulu sa juz zamkniete. Popros administratora o ich otworzenie jesli chcesz sie wlaczyc do dyskusji.

Powiązane tematy z artykułem: funkcja poznawcza mucyny oesophagitis

Polecamy rowniez:


Najczęściej czytane:
Z zoladkiem laczy sie przelyk skosnie, wskutek czego wytwarza sie jakby zastawka zapobiegajaca zwracaniu pokarmów

Z żołądkiem łączy się przełyk skośnie, wskutek czego wytwarza się jakby zastawka zapobiegająca zwracaniu pokarmów. Miejsce, gdzie przełyk uchodzi do żołądka, nazywano dawniej wpustem (cardia). Obecnie przez miano wpust rozumie się nie samo tylko ujście przełyku do żołądka, lecz cały odcinek przełyku od najwęższego jego miejsca nad przeponą aż do żołądka. Długość tego odcinka wynosi […]

Lp (a) Lipoproteina, choroba naczyniowa i śmiertelność u osób w podeszłym wieku ad

Badanie rozpoczęto w 1987 r. Od początkowej kohorty 5201 uczestników, z których większość (około 95 procent) była biała; w okresie 1992-1993 do badania włączono dodatkową grupę 687 osób z mniejszości etnicznych, co dało jej całkowitą liczbę 5888. Uczestnicy zostali rekrutowani na podstawie losowego pobierania próbek od beneficjentów Medicare wymienionych przez Administrację Finansowania Opieki Zdrowotnej w […]

DevURL
Partnerzy serwisu:


Od redakcji serwisu
Witamy na stronach naszego bloga 2soczewki.edu.pl. Gabinet okulistyczny i kupione w nim soczewki ktore w dzisiejszych czasach coraz czesciej i skuteczniej zastepuja nam tak powszechnie uzywane kiedys okulary korekcyjne. Poniewaz nadal wiele osob pochodzi z dosc duzym dystansem do noszenia soczewek ktore sa znacznie wygodniejsza oraz bezpieczniejsza metoda korekcji naszych niedoborow wzrokowych chcielibysmy sie rozprawic z czescia mitow oraz zabobonow dotyczacych soczewek korekcyjnych. Zapraszamy do ciekawej lektury oraz dyskusji jakie sa wasze ulubione sklepy z okularami. Bardzo chetnie odpowiemy na dreczace was pytania oraz podzielimy sie dotychczas zdobytymi informacjami na temat soczewek kontaktowych. Polecamy tez okulista poznań.

Archiwum
Copyright 2020Rehabilitacja dzieci i niemowląt oraz fizjoterapia warszawa.